Skapad : 27.02.2023 | Senast uppdaterad : 27.02.2023

ESMA:s fokusområden 2022

IFRS NyheterDen Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) publicerar årligen fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella och icke-finansiella rapportering som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar.

För räkenskapsåret 2022 omfattas:

  • Klimatpåverkan
  • Rysslands invasion av Ukraina
  • Makroekonomiska läget

ESMA inkluderar därutöver fokusområden som berör hållbarhetsrapportering, alternativa nyckeltal och ESEF.

För mer information se European common enforcement priorities for 2022 annual financial reports.

 

 

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se