Få en mer digital vardag och spara tid

dib är ett komplett digitalt verktyg för dig som jobbar med IFRS

Sök i uppdaterade standarder, rekommendationer, lagar och regler samt nyttja praktiska interaktiva checklistor med vår användarvänliga workflow-teknologi


Jag har i många år använt dib som ett verktyg och ett uppslagsverk i diverse roller med olika utmaningar. Dib har varit mitt "go-to"-verktyg när jag har behövt vägledning inom de mer omfattande problemställningarna, bland annat inom IFRS. Dessutom finns det många effektiviserande checklistor i dib, speciellt den digitala och dynamiska notchecklistan för IFRS. Den ger en mer effektiv användning och återanvändning än exempelvis en stor Excel-fil.

Tone Marit Coventry

Group Chief Accountant | Odfjell Drilling
Odfjell Drilling


Jag har använt dib i 10 år på flera företag och i olika roller. Jag upplever dib som ett väldigt innehållsrikt och effektivt verktyg. IFRS är ett omfattande område, men dibs digitala uppslag och användbara checklistor bidrar till att jag får utfört mitt arbete mer effekivt.

Jonas Momkvist

Group Accounting and Reporting Manager | DNO ASA
DNO


Vi i Borgestad ASA använder dib till att slå upp i IFRS standarderna. Dib är ett effektivt verktyg för att säkerställa fackmässighet. Allt som oftast använder vi oss också av notchecklistan.

Pål Feen Larsen

CEO | Borgestad ASA
Borgestad

DIB är utvecklat för att digitalisera och effektivsera IFRS-arbetet.

Vi är marknadsledande i Norge med vår teknologi. Mer än 60% av de norska börsnoterade företagen använder vår IFRS-lösning.

DIBkunnskap har funnits i Norge sedan 1995 och nu har vi blivit en del av Karnov Group. Som en del av Karnov Group har vi ett nära samarbete med våra systerbolag Norstedts Juridik och Notisum.

Innehållet i vårt verktyg är alltid uppdaterat efter gällande standarder, lagar och regler samt förser med allmäna råd och rekommendationer. Utöver det ger dib passade kommentarer, exempel och checklistor direkt i verktyget, som leder till en ökad effektivitet och lägre kostnader.

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

miljø
13.01.2022

Hållbarhetsrapportering

Artiklar
IFRS

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

osckar og Kristin
22.12.2021

DIBkunnskap AS lanserar IFRS-verktyg i Sverige

Pressmeddelande

DIBkunnskap AS, en del av Karnov Group, lanserar idag ett komplett, digitalt IFRS-verktyg – dib – på den svenska marknaden. Verktyget både digitaliserar och effektiviserar arbetet med IFRS-rapportering i börsnoterade och andra bolag som följer IFRS.

IFRS 17
02.12.2021

IFRS 17 Försäkringsavtal antagen av EU

IFRS
Nyheter

EU har nu formellt antagit IFRS 17 Försäkringsavtal och ändringarna från juni 2020 med samma ikraftträdandedatum som IASB (1 januari 2023).

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se

Webbdesign och webbutveckling av Increo

LinkedIn