Spara tid och få en mer digital vardag

dib är ett komplett digitalt verktyg för dig som jobbar med IFRS

Sök i uppdaterade standarder, rekommendationer, lagar och regler samt nyttja praktiska interaktiva checklistor med vår användarvänliga workflow-teknologi


Vi på Epiroc använder dib som ett digitalt uppslagsverk när vi behöver vägledning inom IFRS. Vi tycker att det är ett effektivt verktyg där det är lätt att hitta svar, det är svensk anpassat och det finns också en bra spegel-funktion mellan språken svenska/engelska - som underlättar när man snabbt behöver ha en standard eller lag översatt. De har även praktiska verktyg så som checklistor och mallar som vi använder.

Cecilia Ellmark Kindhag

Group Accounting and Financial Reporting Manager
Epiroc


Vi på B3 Consulting Group är jättenöjda med dib. Vi använder dib som ett digitalt uppslags-lexikon. Det finns bra information där och sökfunktionen gör det enkelt att hitta efterfrågad information. Detta är verkligen ett trevligt verktyg att använda.

Arne Lärksäter

Koncernredovisningschef
B3 Consulting Group AB


Vi hade mycket bra hjälp av dib i samband med att vi skulle sätta upp vår första IFRS-årsredovisning. Dib kommer framöver att vara ett viktigt verktyg för att hålla oss uppdaterade om IFRS-regelverket, samt ge oss tillgång till praktiska checklistor och mallar.

Henrik Andersson

CFO
Cinis Fertilizer AB


Jag använder dib i mitt vardagliga arbete och tycker att det är både användarvänligt och lättnavigerat. Spegelfunktionen för svenska och engelska är väldigt bra och kommer ofta till användning. Det underlättar även att det finns en informationsruta till varje IFRS standard, där det länkas till alla relaterade IFRIC och Agenda Decisions. Funktionen kring agendabesluten - där man smidigt kan hitta relevanta bedömningar i agendabeslutet direkt relaterade till specifika punkter i IFRS-standarderna, sparar oss tid. Slutligen så är delårschecklistan något jag vill lyfta specifikt, då den inte bara visar kraven enligt IFRS utan även alla andra regelverk som aktualiseras i Sverige.

Joanna Castler

IFRS Specialist
EY

Om DIBkunnskap AS

DIBkunnskap har utvecklat dib för att digitalisera och effektivsera IFRS-arbetet.

Vi är marknadsledande i Norge med vår workflow-teknologi. Mer än 60% av de norska börsnoterade företagen använder vår IFRS-lösning.

DIBkunnskap har funnits i Norge sedan 1995 och nu har vi blivit en del av Karnov Group. Som en del av Karnov Group har vi ett nära samarbete med våra systerbolag Norstedts Juridik och Notisum.

Innehållet i vårt verktyg är alltid uppdaterat efter gällande standarder, lagar och regler samt förser med allmänna råd och rekommendationer. Utöver det finns interaktiva checklistor direkt i verktyget, som tillsammans med vår innovativa navigeringsfunktion, leder till en ökad effektivitet och lägre kostnader.

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

plannering
09.11.2023

Planering av årsbokslut enligt IFRS

Artiklar
IFRS

Årsbokslutet är en process som leder fram till företagets officiella årsredovisning. Årsbokslutet skall färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen ska sedan offentliggöras genom inlämnande till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkning.

IPCO logo
08.11.2023

”Vi kände att vi kan spara både tid och pengar genom att använda dib”

IFRS
Kundcase

Under hösten 2023 kom vi på DIB i kontakt med IPCO AB, ett bolag inom Wallenbergkoncernen som redovisar enligt IFRS.
Vi på DIB vet att IFRS-rapporteringen är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi var därför nyfikna på att höra hur deras arbetssätt ser ut och vad de upplever som tidsödande moment.

esma logo
07.11.2023

ESMA:s fokusområden 2023

IFRS
Nyheter

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) publicerar årligen fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella och icke-finansiella rapportering som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se

 

LinkedIn