Spara tid och få en mer digital vardag

dib är ett komplett digitalt verktyg för dig som jobbar med IFRS och ESG

Sök i uppdaterade standarder, rekommendationer, lagar och regler samt nyttja praktiska interaktiva checklistor med vår användarvänliga workflow-teknologi


Vi på Epiroc använder dib som ett digitalt uppslagsverk när vi behöver vägledning inom IFRS. Vi tycker att det är ett effektivt verktyg där det är lätt att hitta svar, det är svensk anpassat och det finns också en bra spegel-funktion mellan språken svenska/engelska - som underlättar när man snabbt behöver ha en standard eller lag översatt. De har även praktiska verktyg så som checklistor och mallar som vi använder.

Cecilia Ellmark Kindhag

Group Accounting and Financial Reporting Manager
Epiroc


Vi på B3 Consulting Group är jättenöjda med dib. Vi använder dib som ett digitalt uppslags-lexikon. Det finns bra information där och sökfunktionen gör det enkelt att hitta efterfrågad information. Detta är verkligen ett trevligt verktyg att använda.

Arne Lärksäter

Koncernredovisningschef
B3 Consulting Group AB


Vi hade mycket bra hjälp av dib i samband med att vi skulle sätta upp vår första IFRS-årsredovisning. Dib kommer framöver att vara ett viktigt verktyg för att hålla oss uppdaterade om IFRS-regelverket, samt ge oss tillgång till praktiska checklistor och mallar.

Henrik Andersson

CFO
Cinis Fertilizer AB


Jag använder dib i mitt vardagliga arbete och tycker att det är både användarvänligt och lättnavigerat. Spegelfunktionen för svenska och engelska är väldigt bra och kommer ofta till användning. Det underlättar även att det finns en informationsruta till varje IFRS standard, där det länkas till alla relaterade IFRIC och Agenda Decisions. Funktionen kring agendabesluten - där man smidigt kan hitta relevanta bedömningar i agendabeslutet direkt relaterade till specifika punkter i IFRS-standarderna, sparar oss tid. Slutligen så är delårschecklistan något jag vill lyfta specifikt, då den inte bara visar kraven enligt IFRS utan även alla andra regelverk som aktualiseras i Sverige.

Joanna Castler

IFRS Specialist
EY

Om DIB Kunskap AB

DIB kunskap AB har utvecklat dib för att digitalisera och effektivsera IFRS- och ESG-arbetet.

Vi är marknadsledande i Norge med vår workflow-teknologi. Mer än 60% av de norska börsnoterade företagen  använder vår IFRS-lösning.

DIB Kunskap AB är en del av DIBkunnskap AS och har funnits i Norge sedan 1994. Vi ägs av Karnov Group. Som en del av Karnov Group har vi ett nära samarbete med våra systerbolag Norstedts Juridik och Notisum.

Innehållet i vårt verktyg är alltid uppdaterat efter gällande standarder, lagar och regler samt förser med allmänna råd och rekommendationer. Utöver det finns interaktiva checklistor direkt i verktyget, som tillsammans med vår innovativa navigeringsfunktion, leder till en ökad effektivitet och lägre kostnader.

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

road with time
10.05.2024

När omfattas företaget av kravet på hållbarhetsrapportering?

Artiklar
ESG

Börsnotering och tröskelvärden för intäkter, balansomslutning och antal anställda avgör när företaget omfattas av rapporteringskraven enligt CSRD (hållbarhetsdirektivet) och tillhörande ESRS-standarder. Regeringen föreslog den 27 mars 2024 nya regler om hållbarhetsrapportering (Prop. 2023/24:124). Följande företag kommer att omfattas av kraven för hållbarhetsrapportering framöver:

finansmann med regnskap
11.04.2024

Summary of IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements

Artiklar
IFRS

The new standard responds to investors’ demand for better information about companies’ financial performance and will set out the overall requirements for presentation and disclosures in the financial statements. IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements will affect all companies applying IFRS and was issued in April 2024 with effective date 1 of January 2027 (early application permitted).

webinar-aaro-dib-bdo
05.04.2024

Webbinar – Vad gäller för svenska företag som tillämpar IFRS?

IFRS
Webinar

IFRS är obligatoriskt för alla svenska företag som är noterade på en reglerad marknad eller om noteringsavtalet kräver det. Dessutom är det många företag som frivilligt väljer att tillämpa IFRS.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se