Checklistor

Vissa arbetsprocesser kan vara komplicerade och krävande att hålla reda på. Vårt verktyg säkerställer att du och dina kollegor följer gällande lagar och regler. Checklistorna fylls i och uppdateras i realtid för ett värdefullt samarbete mellan användarna.

Varför checklistor?

  • Jämför nuvarande krav med förra året – ger dig en översikt över nya, ändrade eller borttagna krav
  • Samarbeta med kollegor och lägg till kommentarer för att underlätta kommunikation och dokumentation
  • Kontrollera hur långt du har kommit i ifyllningen och filtrera bort färdiga moment
  • Anpassa våra checklistor till dina företag eller kunder och lämna uppdateringar av aktuella krav till oss
  • Konstant tillgång till vårt utbud av checklistor för exempelvis nedskrivning, delårsrapportering och noter
  • Återanvänd dina checklistor år efter år och dra nytta av det arbete som har utförts tidigare

Så här fungerar det.

 

sjekkliste grafikk

 

1. Skapa ny ifyllning
Innan du kan börja fylla i en checklista, alltså att markera status på varje punkt, måste du först skapa en ny ifyllning överst till vänster. Då dyker det upp en dialogruta där du anger namnet på ifyllningen.
2. Anpassa och fyll i
Markera punkterna utifrån vilken status de har och följ din process i realtid. Om punkten innehåller flera underpunkter, kan du markera alla med ett klick.
3. Samarbeta med kollegor
Dela checklistan för att kunna arbeta samtidigt som en kollega, eller låt den ansvarige kontrollera din ifyllning. Det är bara den som upprättar checklistan som kan radera den, men alla kan redigera.
4. Återanvänd – flera gånger
Skapa en mall, duplicera checklistan och dra nytta av anpassningarna du gjorde året innan. Alla checklistor i dib uppdateras löpande med ändringar. För att se nya, ändrade eller borttagna krav så har dib en smart filtreringsfunktion överst på notchecklistan.
5. Generera checklistan
När du exporterar ut checklistan i Word eller Excel blir den statisk. I dib återfinns checklistan på det sättet du lämnade den och den hålls uppdaterad med ändringar av vår specialistavdelning.


Jag gillar sökmöjligheterna i dib. Jag hittar det jag letar efter väldigt fort.

Anlaug Haarbye

Vice President Reporting & Control
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se