Våra partners

Vi samarbetar med branschledande partners för att säkerställa att våra kunder alltid har tillgång till det senaste uppdaterade materialet för svenska IFRS-tillämpande företag.

Vad gör våra partners?

DIBkunnskap AS har en egen specialistavdelning som ansvarar för uppdateringar och större delen av utvecklingen relaterat till innehållet i dib. Visst innehåll kvalitetssäkras rutinmässigt av våra partners, medan annat innehåll kvalitetssäkras vid behov. Vi har också avtal för elektronisk publicering av relevant facklitteratur. Du kan vara säker på att kunskapen och de praktiska verktygen i dib överensstämmer med lagar, förordningar och standarder, och att innehållet alltid är fackmässigt inriktat för din vardag.

Translegal

TransLegals översättare av juridiska texter och anses vara ledande inom området i Norden. TransLegal samarbetar också med ledande juridiska institutioner från hela världen för att skapa en flerspråkig juridisk ordbok online World Law Dictionary. Världens juridiska språk är kopplade till en enda engelsk lagordbok.

I dib hittar du ett urval av TransLegals översättningar av svenska lagar till engelska – användbart för alla som behöver kommunicera svenska redovisningsregler på engelska.

IFRS Foundtion

IFRS Foundation är en ideell redovisningsorganisation vars huvudsakliga mål inkluderar utveckling och marknadsföring av globalt accepterade standarder för redovisning och hållbarhet, International Financial Reporting Standards (IFRS). Dess uppdrag är att utveckla internationella standarder som ger transparens, ansvarsskyldighet och effektivitet till finansmarknader runt om i världen.

Samarbetet med IFRS Foundation säkerställer att vi har tillgång till uppdaterade internationella redovisningsstandarder och möjlighet att följa dess utveckling på nära håll.

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster. De har en omfattande bokutgivning och juridisk kursverksamhet och står bl.a. bakom Juno, en av Sveriges största juridiska informationstjänster. Företaget är en del av Karnov Group och samarbetet med Norstedts Juridik ger DIB direkt tillgång till uppdaterade lagar och förordningar.

Sanoma Utbildning AB

Sanoma Utbildning AB är en nyckelaktör på den svenska marknaden och ledande inom publicering av både fysiska och digitala läromedel inom allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi.

Samarbete med Sanoma Utbildning AB, säkerställer att vi har tillgång till aktuell facklitteratur i vårt verktyg.

DIB

Gå in på dib.no för att se flera partners

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se