Skapad : 02.11.2022 | Senast uppdaterad : 02.11.2022

Så var Cinis Fertilizers övergång till IFRS

Artiklar IFRS KundcaseI samband med Cinis Fertilizer AB:s planerade IPO, beslutades att företaget skulle gå över till att rapportera enligt IFRS. Företagets CFO, Henrik Andersson, passade då på att skaffa dib – ett användarvänligt kunskapsverktyg inom IFRS, speciellt anpassat för svenska företag.

henrik Andersson

 

”De praktiska checklistorna var speciellt nyttiga för att säkra att vi efterlever både IFRS-regelverket och aktuella lokala svenska redovisnings- och rapporteringsregler” berättar Andersson, CFO i Cinis Fertilizer AB. Det sparade företaget både tid och pengar på.

 

Cinis Fertilizer är en svensk start-up som producerar miljövänlig mineralgödsel med restprodukter från massa- och pappersindustrin samt från batteriproduktion för ett mer hållbart lantbruk. Intresset för noteringen har varit stort och förra veckan trotsade man noteringstorkan och noterade företagets aktier på Nasdaq First North Growth efter en kraftig överteckning.

CFO Henrik Andersson kom till Cinis Fertilizer från en anställning som Business Control Director i Tetra Pak i januari 2022. I Tetra Pak var han van vid att kontakta rådgivare när de hade en IFRS-relaterad fråga, men som en start-up hade Cinis Fertilizer inte möjlighet att göra det i samma utsträckning. Man fick därmed tänka alternativt och började se sig om efter andra hjälpmedel som kunde göra dem mer självständiga i IFRS-rapporteringen.

Det var i samband med detta han stötte på dib – IFRS-verktyget som samlar alla relevanta källor, praktiska checklistor och mallar, speciellt anpassade för företag som ska rapportera enligt IFRS i Sverige.

”Vi hade mycket bra hjälp av dib i samband med att vi skulle sätta upp vår första IFRS-årsredovisning”, berättar Andersson.

De använde särskilt checklistorna aktivt och bockade av dem när de arbetade sig igenom de olika problemen och bedömningarna.

”Framöver ser jag att dib kommer att vara ett viktigt verktyg för oss när vi ska bygga IFRS-kompetens i företaget i takt med att verksamheten blir mer komplex. Dib är ett bra verktyg för att ge en översikt och hålla oss uppdaterade gällande förändringar i regelverket.”

Även om Andersson inte kan lösa alla bolagets IFRS-problem med dib så har de blivit mycket mer självständiga än de skulle ha varit utan verktyg.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se