ESG

ESG-rapportering är krävande. Regelverket är nytt och väldigt omfattande. I dib hittar du uppdaterade ESRS-standarder, relevanta regelverk och ämnesartiklar som förtydligar och illustrerar användningen av ESG i praktiken. Dessutom får du tillgång till våra praktiska och dynamiska checklistor, som både effektiviserar ditt arbete och minimerar risken för misstag.

En enklare och mer digital vardag

Tillgängliga hjälpmedel:

Checklistor

Checklistor är ett effektivt och dynamiskt hjälpmedel som hjälper dig att säkerställa en komplett ESG-rapportering.
I dib hittar du checklistor som täcker kraven i ESRS-standarderna, arbete med dubbel väsentlighetsanalys, styrelsens ansvar för efterlevnad av CSRD samt hur man arbetar med EU-taxonomin. Alla checklistor kan delas med kollegor för ett smidigt samarbete i dib.

Läs mer om checklistor

Översikt och verktyg

  • Alla ESRS-standarder
  • Information kring ESG och Hållbarhetsrapportering
  • Relevanta EU-förordningar
  • Dynamiska verktyg så som exempelvis checklistor

Standarder och andra källor

  • Aktuell EU-lagstiftning samt lokala lagar och föreskrifter
  • ESRS-standarder – Löpande uppdaterade och konsoliderade på engelska
  • Relevanta tolkningar
  • Uttalanden, officiella brev och riktlinjer från relevanta källor

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se