IFRS

IFRS-rapportering är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi förser dig med uppdaterade IFRS-standarder och tolkningar, facklitteratur och professionella artiklar, som förklarar och illustrerar tillämpningen av IFRS i praktiken. Dessutom får du tillgång till interaktiva checklistor som effektiviserar din vardag.

En enklare och mer digital vardag

Tillgängliga hjälpmedel:

Översikt och verktyg

  • Teman som leder till källor och praktiska verktyg
  • Interaktiva checklistor för exempelvis notupplysningar till årsredovisning, delårsrapportering och nedskrivning
  • Professionella artiklar och fackböcker
  • Notexempel på svenska och engelska

Standarder och andra källor

  • IFRS-standarder – kontinuerligt uppdaterade och konsoliderade på svenska och engelska
  • IFRIC-tolkningar på svenska och engelska
  • Agendabeslut
  • Förordningar och kommissionens förordningar
  • Status för EU-kommissionens godkännande av IFRS-standarder
  • Allmänna råd och rekommendationer

Interaktiva checklistor

Checklistor är effektiva verktyg som kan reducera fel och misstag och säkerställa en så exakt rapportering som möjligt. Checklistor används ofta och alla checklistor kan delas med kollegor för effektivt samarbete i dib. Dessutom är de interaktiva i dib, vilket förenklar arbetsprocessen.

Läs mer om checklistor

 

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

plannering
09.11.2023

Planering av årsbokslut enligt IFRS

Artiklar
IFRS

Årsbokslutet är en process som leder fram till företagets officiella årsredovisning. Årsbokslutet skall färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen ska sedan offentliggöras genom inlämnande till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkning.

IPCO logo
08.11.2023

”Vi kände att vi kan spara både tid och pengar genom att använda dib”

IFRS
Kundcase

Under hösten 2023 kom vi på DIB i kontakt med IPCO AB, ett bolag inom Wallenbergkoncernen som redovisar enligt IFRS.
Vi på DIB vet att IFRS-rapporteringen är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi var därför nyfikna på att höra hur deras arbetssätt ser ut och vad de upplever som tidsödande moment.

esma logo
07.11.2023

ESMA:s fokusområden 2023

IFRS
Nyheter

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) publicerar årligen fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella och icke-finansiella rapportering som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se

 

LinkedIn