IFRS

IFRS-rapportering är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi förser dig med uppdaterade IFRS-standarder och tolkningar, facklitteratur och professionella artiklar, som förklarar och illustrerar tillämpningen av IFRS i praktiken. Dessutom får du tillgång till interaktiva checklistor som effektiviserar din vardag.

En enklare och mer digital vardag

Tillgängliga hjälpmedel:

Översikt och verktyg

  • Teman som leder till källor och praktiska verktyg
  • Interaktiva checklistor för exempelvis notupplysningar till årsredovisning, delårsrapportering och nedskrivning
  • Professionella artiklar och fackböcker
  • Notexempel på svenska och engelska

Standarder och andra källor

  • IFRS-standarder – kontinuerligt uppdaterade och konsoliderade på svenska och engelska
  • IFRIC-tolkningar på svenska och engelska
  • Agendabeslut
  • Förordningar och kommissionens förordningar
  • Status för EU-kommissionens godkännande av IFRS-standarder
  • Allmänna råd och rekommendationer

Interaktiva checklistor

Checklistor är effektiva verktyg som kan reducera fel och misstag och säkerställa en så exakt rapportering som möjligt. Checklistor används ofta och alla checklistor kan delas med kollegor för effektivt samarbete i dib. Dessutom är de interaktiva i dib, vilket förenklar arbetsprocessen.

Läs mer om checklistor

 

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

Man med penna
14.03.2023

Notupplysningar för ett svenskt IFRS-tillämpande företag

Artiklar
IFRS

Notupplysningar ska komplettera de uppgifter som lämnas i resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I räkningarna är det varken lämpligt eller finns utrymme att lämna alla de uppgifter som en läsare av den finansiella rapporten behöver vid sin bedömning av redovisningen.

IFRS17
09.03.2023

IFRS 17 Försäkringsavtal

Artiklar
IFRS

Den nya standarden för redovisning av försäkringsavtal, IFRS 17 Försäkringsavtal, gäller från och med räkenskapsåret 2023. Försäkringsavtal har tidigare reglerats i IFRS 4 Försäkringsavtal.

IFRS
27.02.2023

Nya agendabeslut från IFRIC som publicerats under 2022

Artiklar
IFRS

IFRS Intepretation Committee, hädanefter IFRS IC, gav under 2022 ut nio nya agendabeslut. Dessa innehåller beskrivningar av skälen till IASB:s tolkningskommittés beslut att inte utarbeta en tolkning (IFRIC) av den aktuella fråga som diskuteras.
Nedan finner du en kort sammanfattning av de nya agendabesluten.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se

 

LinkedIn