IFRS

IFRS-rapportering är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi förser dig med uppdaterade IFRS-standarder och tolkningar, facklitteratur och professionella artiklar, som förklarar och illustrerar tillämpningen av IFRS i praktiken. Dessutom får du tillgång till interaktiva checklistor som effektiviserar din vardag.

En enklare och mer digital vardag

Tillgängliga hjälpmedel:

Översikt och verktyg

  • Teman som leder till källor och praktiska verktyg
  • Interaktiva checklistor för exempelvis notupplysningar till årsredovisning, delårsrapportering och nedskrivning
  • Professionella artiklar och fackböcker

Standarder och andra källor

  • IFRS-standarder – kontinuerligt uppdaterade och konsoliderade på svenska och engelska
  • IFRIC-tolkningar på svenska och engelska
  • Agendabeslut
  • Förordningar och kommissionens förordningar
  • Status för EU-kommissionens godkännande av IFRS-standarder
  • Allmänna råd och rekommendationer

Interaktiva checklistor

Checklistor är effektiva verktyg som kan reducera fel och misstag och säkerställa en så exakt rapportering som möjligt. Checklistor används ofta och alla checklistor kan delas med kollegor för effektivt samarbete i dib. Dessutom är de interaktiva i dib, vilket förenklar arbetsprocessen.

Läs mer om checklistor

 

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

ukraina finace war
16.03.2022

Invasionen av Ukraina – förhållanden du bör värdera

IFRS
Nyheter

Ryssland invaderade Ukraina torsdag 24 februari 2022 och landets huvudstad Kiev och flera andra städer attackeras för närvarande av ryska styrkor. Det råder osäkerhet om konflikten kommer att spridas till andra länder i Europa, eftersom det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga alla konsekvenser när ett krig väl har startats. Nato har stärkt sin närvaro i östliga medlemsländer och flertalet länder har skickat bistånd till Ukraina.

08.03.2022

Delårsrapportering – så gör du

Artiklar
IFRS

Delårsrapporter är grundläggande för att förmedla aktuell finansiell information till kapitalmarknaden under hela året. Nedan följer några punkter i huvuddrag som är bra att ha koll på inför upprättandet av delårsrapporten.

kompass 2021
01.03.2022

Nya agendabeslut från IFRS IC som publicerats under 2021

IFRS
Nyheter

IFRS Intepretation Committee, hädanefter IFRS IC, har utgett ett antal nya agendabeslut under 2021. Dessa innehåller beskrivningar av skälen till IASB:s tolkningskommittés beslut att inte utarbeta en tolkning (IFRIC) av den aktuella fråga som diskuteras.
Diskussionen är normalt resultatet av en begäran från olika aktörer som redovisningsproducenter eller användare, tillsynsmyndigheter eller revisorer.
Nedan finner du en kort sammanfattning av de nya agendabesluten samt länk till respektive agendabeslut.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se

 

LinkedIn