IFRS

IFRS-rapportering är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi förser dig med uppdaterade IFRS-standarder och tolkningar, facklitteratur och professionella artiklar, som förklarar och illustrerar tillämpningen av IFRS i praktiken. Dessutom får du tillgång till interaktiva checklistor som effektiviserar din vardag.

En enklare och mer digital vardag

Tillgängliga hjälpmedel:

Översikt och verktyg

  • Teman som leder till källor och praktiska verktyg
  • Interaktiva checklistor för exempelvis notupplysningar till årsredovisning, delårsrapportering och nedskrivning
  • Professionella artiklar och fackböcker
  • Notexempel på svenska och engelska

Standarder och andra källor

  • IFRS-standarder – kontinuerligt uppdaterade och konsoliderade på svenska och engelska
  • IFRIC-tolkningar på svenska och engelska
  • Agendabeslut
  • Förordningar och kommissionens förordningar
  • Status för EU-kommissionens godkännande av IFRS-standarder
  • Allmänna råd och rekommendationer

Interaktiva checklistor

Checklistor är effektiva verktyg som kan reducera fel och misstag och säkerställa en så exakt rapportering som möjligt. Checklistor används ofta och alla checklistor kan delas med kollegor för effektivt samarbete i dib. Dessutom är de interaktiva i dib, vilket förenklar arbetsprocessen.

Läs mer om checklistor

 

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

webinar-aaro-dib-bdo
05.04.2024

Webbinar – Vad gäller för svenska företag som tillämpar IFRS?

IFRS
Webinar

IFRS är obligatoriskt för alla svenska företag som är noterade på en reglerad marknad eller om noteringsavtalet kräver det. Dessutom är det många företag som frivilligt väljer att tillämpa IFRS.

finansmann med regnskap
11.04.2024

Summary of IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements

Artiklar
IFRS

The new standard responds to investors’ demand for better information about companies’ financial performance and will set out the overall requirements for presentation and disclosures in the financial statements. IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements will affect all companies applying IFRS and was issued in April 2024 with effective date 1 of January 2027 (early application permitted).

start 2024
09.01.2024

Regeländringar IFRS från och med 2024

Artiklar
IFRS

Vi har samlat några av de viktigaste regeländringarna för IFRS, som är antagna och träder i kraft 2024.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se