IFRS

IFRS-rapportering är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi förser dig med uppdaterade IFRS-standarder och tolkningar, samt en samling professionella artiklar som förklarar och illustrerar tillämpningen av IFRS i praktiken. Dessutom får du tillgång till användarvänliga checklistor och mallar som effektiviserar din vardag. Inom kort kommer vi också att utöka tjänsten med praktiska verktyg för företag som följer K3-regelverket.

En enklare och mer digital vardag

Tillgängliga hjälpmedel:

Översikt och verktyg

  • Teman som leder till källor och praktiska verktyg
  • Checklista för notupplysningar till årsredovisning
  • Mall för nedskrivningstest
  • Checklista delårsrapportering

Standarder och andra källor

  • IFRS -standarder – kontinuerligt uppdaterade och konsoliderade på svenska och engelska
  • IFRIC -tolkningar på svenska och engelska
  • Agendabeslut
  • Förordningar och kommissionens förordningar
  • Status för EU -kommissionens godkännande av IFRS -standarder
  • Allmänna råd och rekommendationer

Checklistor

Checklistor är effektiva verktyg som kan minska fel och misstag och säkerställa en så exakt bokföring som möjligt. Checklistor för noter, nedskrivning och delårsrapporter används ofta och alla checklistor kan delas med kollegor för effektivt samarbete i dib.

Läs mer om checklistor

 

Blogg

Håll dig uppdaterad med aktuella nyheter, professionella artiklar och kundberättelser.

elektroniske rapporter
28.09.2021

Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för års- och koncernredovisningar (ESEF)

IFRS
Nyheter

I samband med ändringarna av rapporteringsdirektivet och som en del av målet att harmonisera den finansiella rapporteringen i Europa har ESMA utarbetat en förordning som kräver ett nytt gemensamt elektroniskt rapporteringsformat. Syftet är att öka tillgången till och jämförbarheten av finansiell information inom EU över nationsgränser och språk.

28.09.2021

IFRS – internationella redovisningsstandarder

Artiklar
IFRS

IFRS står fär “International Financial Reporting Standards” och är ett gemensamt internationellt rapporteringsspråk.

28.09.2021

Valfritt undantag i IFRS 16 avseende Covid-19-relaterade hyresrabatter

Corona
IFRS
Nyheter

IASB gör det möjligt för leasetagare att välja att redovisa Covid-19-relaterade hyreslättnader som om de inte är kontraktsändringar.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Vägbeskrivning) | +47 95 40 70 70 | post@dib.no

Webbdesign och webbutvieckling av Increo

LinkedIn