Skapad : 08.11.2023 | Senast uppdaterad : 08.11.2023

”Vi kände att vi kan spara både tid och pengar genom att använda dib”

IFRS KundcaseUnder hösten 2023 kom vi på DIB i kontakt med IPCO AB, ett bolag inom Wallenbergkoncernen som redovisar enligt IFRS.
Vi på DIB vet att IFRS-rapporteringen är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi var därför nyfikna på att höra hur deras arbetssätt ser ut och vad de upplever som tidsödande moment.

Precis som många andra företag vi kommer i kontakt med, berättade IPCO att de i vissa
frågeställningar och vid behov:

  •  Söker fram information via nätet, olika källor
  •  Rådfrågar specialister, tar hjälp av konsulter
  •  Bläddrar i facklitteratur, äldre böcker

 

Efter det inledande samtalet föreslog Emeliée, som är Sales Executive, en visning utav dib via Teams. För att på så sätt få en bättre inblick i hur verktyget skulle kunna förenkla deras arbete. Efter att ha sett dib blev de väldigt positivt överraskade, framför allt över mängden information som fanns samlad på ett och samma ställe. Information de behöver i sitt dagliga arbete.

IPCO logo“Vi kände att vi kan spara både tid och pengar genom att använda dib”
Ingela Selbherr | Group Reporting & Consolidation | IPCO AB

Vi blir alltid lika glada när företag berättar att dib fyller den funktion vi önskar – förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet. IPCO blev kund i september och har redan anammat dib i sitt dagliga IFRS arbete – och då passade vi på att ställa några frågor kring deras upplevelse samt värdet i att ha dib som hjälpande verktyg.

Vad fick er att bli positivt överraskade utav dib?
Att det fanns så mycket samlad information i verktyget som vi behöver i vårt dagliga arbete.

Vad fick er att vilja testa dib?
Vetskapen om att all information härrör från originalkällor och att den hela tiden uppdateras gjorde att vi kände att vi kan spara både tid och pengar genom att använda dib istället för att leta information på internet, slå i gamla böcker eller ta konsulthjälp i vissa frågor.

Vad i dib känns mest värdefullt för er och varför?
Uppslag och Källor. Vi behöver ofta stöd för hur vi ska hantera olika redovisningsfrågor och då ger information som vi kan hitta i facklitteratur och standarder mycket bra hjälp och svar. Vi sökte nyligen information om kassaflödet och då hittade vi allt vi behövde (inkl. ett exempel under verktyg) på mindre än fem minuter.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se