Skapad : 14.12.2020 | Senast uppdaterad : 14.12.2020

DIBkunnskap AS blir en del av Karnov Group

Artiklar IFRS Pressmeddelande



DIBkunnskap har idag signerat ett aktieförvärvsavtal som innebär att Karnov Group AB (Karnov) köper 100% av aktierna i DIBkunnskap (DIB). Karnov är marknadsledande leverantör av juridiska kunskapslösingar i Danmark och Sverige och förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier. DIB kommer att expandera sin målmarknad genom att nyttja Karnovs existerande distributionskanaler och anpassa sina produkter till de olika marknaderna.

”Jag ser fram emot att DIB blir en del av Karnovkoncernen, eftersom deras starka varumärke och expertis inom digitala kunskapslösningar för konsulter, företag och den offentliga sektorn kommer att vara en betydande fördel för DIB och företagets tillväxtstrategi. Vi tror också bestämt att de två företagen passar bra kulturellt ihop och är övertygade om att vi tillsammans kommer att kunna förverkliga våra tillväxtambitioner. Vi ser flera fördelar med att bli en del av Karnovkoncernen, särskilt när det gäller vår internationaliserings- och marknadsföringsstrategi ”, säger Karina Larsen, chef för DIBkunnskap AS.

”Vi genomför ett strategiskt förvärv av en marknadsledande leverantör av kunskap och arbetsflödeslösningar. Förvärvet passar perfekt in i vår koncern, med DIB som ett SaaS-företag med nästan 100% återkommande intäkter. Förvärvet innebär att Karnov Group både kan fortsätta sin tillväxt i en ny vertikal i Norge, samtidigt som den öppnar för expansion till Sverige och förstärkning av vår befintliga produktvertikal i Danmark. DIBs metod för att bygga kunskap och arbetsflödeslösningar är ett utmärkt komplement till Karnov Groups nuvarande produktportfölj. Vi förväntar oss att nya produktlanseringar i det företag vi nu köper kommer att ge ytterligare tillväxt ”, säger Flemming Breinholt, VD och koncernchef för Karnov Group.

DIB är marknadsledande bland stora företag, samt redovisnings- och revisionsföretag och erbjuder kunskap och arbetsflödeslösningar på den norska marknaden. Företaget har åtagit sig att skapa effektiva arbetsflöden för sina kunder. DIB har en stark position och har identifierat möjligheter att göra sin marknad ännu större. Företaget har också en tydlig strategi för internationell tillväxt. Genom förvärvet stärker Karnov sin position i Norge och blir marknadsledande inom en intilliggande produktvertikal. Förvärvet stärker koncernens förmåga att leverera arbetsflödeslösningar och möjliggör framtida marknadssynergier på den nuvarande marknaden. DIB kommer att expandera sin målmarknad genom att nyttja Karnovs existerande distributionskanaler och anpassa sina produkter till de olika marknaderna. DIB: s nuvarande ledningsgrupp kommer att fortsätta på sina tjänster för att säkerställa stabilitet och genomförandet av den definierade tillväxtstrategin, inklusive ambitionen för internationell expansion.

Transaktionen förväntas slutföras den 5 januari 2021.

DIBkunnskap AS är en ledande norsk leverantör av mjukvara för kunskap och arbetsflöde med stort fokus på att skapa effektivitet i arbetsflödena för professionella serviceföretag, privata företag och kommuner. Lösningarna bygger på nationell och internationell redovisning, bolags- och HR-lag. Företaget är baserat i Lysaker och har 30 anställda. År 2019 omsatte DIBkunnskap AS 50,8 MNOK.

Karnov Group är en ledande leverantör av verksamhetskritisk information inom lag, skatt och redovisning samt miljö, hälsa och säkerhet i Danmark och Sverige. Med varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Boarder och Forlaget Andersen levererar Karnov Group kunskap och insikt, så att mer än 60 000 användare kan fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group cirka 240 anställda. Nettoomsättningen 2019 var 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet under beteckningen ”KAR”. För mer information om Karnov, se www.karnovgroup.com

För mer information om förvärvet, läs Karnovs pressmeddelande.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se