Facklitteratur

I dib hittar du integrerad professionell litteratur, lagar, standarder, beslut och uttalanden. Alla matas in digitalt och är helt sökbara.

IFRS Blue Book

IFRS Blue Book

IASB (International Accounting Standards Board)

Innehåller nuvarande IFRS -standarder och tolkningar. Senaste upplagan. Innehåller korsreferenser mellan standarder och riktlinjer (Illustrative Examples, Implementation Guidance, Basis for Conclusions and Agenda Decisions).

IFRS Red Book

IFRS Red Book

IASB (International Accounting Standards Board)

Innehåller både nuvarande IFRS -standarder och tolkningar, samt standarder och tolkningar som träder i kraft senare. Senaste upplagan. Innehåller korsreferenser mellan standarder och riktlinjer (Illustrative Examples, Implementation Guidance, Basis for Conclusions and Agenda Decisions).

IFRS- i teori & praktik

IFRS- i teori & praktik

Jan Marton, Anna Karin Pettersson, Pernilla Lundqvist

IFRS – i teori och praktik riktar sig till läsare som har vissa kunskaper i redovisning, men vill fördjupa sig i de frågeställningar som behandlas inom IFRS. Boken förklarar och illustrerar tillämpningen av IFRS i praktiken.

Koncernredovisning i praktiken

Koncernredovisning i praktiken

Roland Dansell, Dan Phillips

Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se