Innehåll


ESG


ESG-rapportering är krävande. Regelverket är nytt och väldigt omfattande. I dib hittar du uppdaterade ESRS-standarder, relevanta regelverk och ämnesartiklar som förtydligar och illustrerar användningen av ESG i praktiken. Dessutom får du tillgång till våra praktiska och dynamiska checklistor, som både effektiviserar ditt arbete och minimerar risken för misstag.

IFRS


IFRS-rapportering är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi förser dig med uppdaterade IFRS-standarder och tolkningar, facklitteratur och professionella artiklar, som förklarar och illustrerar tillämpningen av IFRS i praktiken. Dessutom får du tillgång till interaktiva checklistor som effektiviserar din vardag.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se