Skapad : 25.10.2022 | Senast uppdaterad : 17.11.2022

Övergång till IFRS? Vi ger dig stöd inför övergången och delar erfarenheter från praktiken

WebinarSka er koncern börja tillämpa IFRS eller står inför ett beslut om ett eventuellt byte till IFRS? I detta webinar får ni tips och information om hur man går till väga.

Detta webinarie har genomförts. Se inspelning.
Webinar
När: 17. november kl 13-14
Var: din dator; platta eller mobil
Pris: Kostnadsfritt – erfordrar anmälan

 

En koncern som ska börja tillämpa IFRS från K3, behöver följa standarden IFRS 1 – första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. IFRS 1 anger bland annat vilken information ett företag behöver lämna i sin års- eller koncernredovisning, att balansposterna behöver räknas om retroaktivt samt vilka undantag för denna retroaktivitet som finns.

Under detta webinar går vi igenom stegen i arbetet inför övergången till IFRS. Vi går även igenom våra praktiska erfarenheter från företag som gjort resan från K3 till IFRS samt ger en inblick i vad ett systemstöd kan hjälpa er med i rapporteringen.

Talare på webinaret är:

Kristin Agnebro är Content Manager på DIBkunnskap AS och ansvarar för innehållet i DIB:s svenska IFRS-produkt. Hon har lång erfarenhet av IFRS-regelverket från tidigare befattningar som bl.a. revisor och redovisningsspecialist.

Johan Nilsson arbetar inom produktledning på AARO och är redovisningsexpert med mångårig erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat Bokföringsnämnden och Finansinspektionen.

Gästtalare: Fredrik Walméus är Partner och redovisningsspecialist på Deloitte. Fredrik är även verkställande ledamot i Rådet för Finansiell Rapportering och styrelseledamot i EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Arrangör

DIB i samarbete med 1company, AARO och Deloitte

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se