Skapad : 11.11.2021 | Senast uppdaterad : 11.11.2021

ESMA:s fokusområden 2021

IFRS NyheterDen Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har nu publicerat fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2021.

Årets fokusområden omfattar

  • effekterna av covid-19 – på lång sikt och i återhämtningsfasen
  • klimatrelaterade frågor – överensstämmelse mellan finansiell och icke-finansiell rapportering
  • förväntande kreditförluster – ökad transparens kring värdering

 

I tillägg påminns börsbolagen om att göra de nödvändiga förberedelserna för att uppfylla kraven på offentliggörande enligt artikel 8 i taxonomiförordningen, som träder i kraft efter årsskiftet (Hållbarhet).

För mer information se European enforcers target COVID-19 and climate-related disclosures (europa.eu)

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se