plante som vokser
19.03.2024

CSDDD har röstats igenom – men slutliga versionen bantades kraftigt

ESG
Nyheter

EU:s medlemsstater kunde till slut komma överens om ett slutligt förslag gällande CSDDD, trots att de bara för ett par veckor sedan röstade ned det tidigare utkastet. Kraven omfattar dock enligt det klubbade förslaget långt färre företag än vad som tidigare var tanken.

esma logo
07.11.2023

ESMA:s fokusområden 2023

IFRS
Nyheter

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) publicerar årligen fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella och icke-finansiella rapportering som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar.

esma logo
27.02.2023

ESMA:s fokusområden 2022

IFRS
Nyheter

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) publicerar årligen fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella och icke-finansiella rapportering som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar.

ukraina finace war
16.03.2022

Invasionen av Ukraina – förhållanden du bör värdera

IFRS
Nyheter

Ryssland invaderade Ukraina torsdag 24 februari 2022 och landets huvudstad Kiev och flera andra städer attackeras för närvarande av ryska styrkor. Det råder osäkerhet om konflikten kommer att spridas till andra länder i Europa, eftersom det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga alla konsekvenser när ett krig väl har startats. Nato har stärkt sin närvaro i östliga medlemsländer och flertalet länder har skickat bistånd till Ukraina.

kompass 2021
01.03.2022

Nya agendabeslut från IFRS IC som publicerats under 2021

IFRS
Nyheter

IFRS Intepretation Committee, hädanefter IFRS IC, har utgett ett antal nya agendabeslut under 2021. Dessa innehåller beskrivningar av skälen till IASB:s tolkningskommittés beslut att inte utarbeta en tolkning (IFRIC) av den aktuella fråga som diskuteras.
Diskussionen är normalt resultatet av en begäran från olika aktörer som redovisningsproducenter eller användare, tillsynsmyndigheter eller revisorer.
Nedan finner du en kort sammanfattning av de nya agendabesluten samt länk till respektive agendabeslut.

IFRS 17
02.12.2021

IFRS 17 Försäkringsavtal antagen av EU

IFRS
Nyheter

EU har nu formellt antagit IFRS 17 Försäkringsavtal och ändringarna från juni 2020 med samma ikraftträdandedatum som IASB (1 januari 2023).

11.11.2021

ESMA:s fokusområden 2021

IFRS
Nyheter

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har nu publicerat fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2021.

digital foto
05.11.2021

Swestr kan användas som referensränta

IFRS
Nyheter

Från och med den 2 september 2021 kan Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr användas i finansiella kontrakt.

elektroniske rapporter
28.09.2021

Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för års- och koncernredovisningar (ESEF)

IFRS
Nyheter

I samband med ändringarna av rapporteringsdirektivet och som en del av målet att harmonisera den finansiella rapporteringen i Europa har ESMA utarbetat en förordning som kräver ett nytt gemensamt elektroniskt rapporteringsformat. Syftet är att öka tillgången till och jämförbarheten av finansiell information inom EU över nationsgränser och språk.

28.09.2021

Valfritt undantag i IFRS 16 avseende Covid-19-relaterade hyresrabatter

Corona
IFRS
Nyheter

IASB gör det möjligt för leasetagare att välja att redovisa Covid-19-relaterade hyreslättnader som om de inte är kontraktsändringar.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se