Skapad : 07.11.2023 | Senast uppdaterad : 07.11.2023

ESMA:s fokusområden 2023

IFRS NyheterDen Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) publicerar årligen fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella och icke-finansiella rapportering som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar.

För räkenskapsåret 2023 omfattas:

  • Klimatrelaterade frågor
  • Makroekonomiska läget

ESMA inkluderar därutöver fokusområden som berör hållbarhetsrapportering och alternativa nyckeltal samt påminner om tillämpningen av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF).

För mer information se ESMA32-193237008-1793 2023 ECEP Statement (europa.eu).

 

 

 

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se