Skapad : 28.09.2021 | Senast uppdaterad : 28.09.2021

Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för års- och koncernredovisningar (ESEF)

IFRS NyheterI samband med ändringarna av rapporteringsdirektivet och som en del av målet att harmonisera den finansiella rapporteringen i Europa har ESMA utarbetat en förordning som kräver ett nytt gemensamt elektroniskt rapporteringsformat. Syftet är att öka tillgången till och jämförbarheten av finansiell information inom EU över nationsgränser och språk.

Alla emittenter som står under redovisningstillsyn i EU måste använda det nya formatet för elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar. Initialt skulle det nya formatet gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare, men den 26 februari 2021 publicerade EU:s offentliga tidning en ändring av öppenhetsdirektivet som ger medlemsländerna rätt att skjuta upp tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering, se förordning (EU) 2021/337. 

 

Sveriges Riksdag beslutade den 10 mars 2021 att tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering skjuts upp ett år, seUppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Riksdagen).  

Relaterte artikler
28.09.2021

Valfritt undantag i IFRS 16 avseende Covid-19-relaterade hyresrabatter

Corona
IFRS
Nyheter

IASB gör det möjligt för leasetagare att välja att redovisa Covid-19-relaterade hyreslättnader som om de inte är kontraktsändringar.

14.05.2021

DIBkunnskap AS tar IFRS-verktyg till Sverige

IFRS
Pressmeddelande

Under andra halvåret 2021 kommer DIBkunnskap att ta IFRS-verktyget, dib, till Sverige. Verktyget har länge varit en framgång på den norska marknaden där över 60% av företagen på Oslo Börs använder verktyget. Användare får en bra överblick och tillgång till praktiska verktyg som gör det enklare att arbeta med och hålla sig uppdaterad med ett omfattande och komplext regelverk.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se