Skapad : 02.12.2021 | Senast uppdaterad : 02.12.2021

IFRS 17 Försäkringsavtal antagen av EU

IFRS NyheterEU har nu formellt antagit IFRS 17 Försäkringsavtal och ändringarna från juni 2020 med samma ikraftträdandedatum som IASB (1 januari 2023).

Förordningen ger ett frivilligt undantag från tillämpningen av Annual cohorts-regeln som avser tidpunkten för redovisningen av vinsten i kontraktet, den avtalsenliga tjänstemarginalen, i resultaträkningen.

För mer information se European Union adopts IFRS 17 — with annual cohort exemption (iasplus.com)

 

EFRAG statusrapport för godkännande uppdaterades 23 november 2021 för att reflektera antagandet.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se