Skapad : 19.03.2024 | Senast uppdaterad : 19.03.2024

CSDDD har röstats igenom – men slutliga versionen bantades kraftigt

ESG NyheterEU:s medlemsstater kunde till slut komma överens om ett slutligt förslag gällande CSDDD, trots att de bara för ett par veckor sedan röstade ned det tidigare utkastet. Kraven omfattar dock enligt det klubbade förslaget långt färre företag än vad som tidigare var tanken.

Kraven markant minskat i jämförelse med förslaget

CSDDD, eller ”due diligence-direktivet”, innebär bland annat att företag måste ta ansvar för sina leverantörsled och globala värdekedjor. Men trots att detta kan ses som en historisk lagstiftning så har kraven på företagen i den slutliga versionen markant minskat i jämförelse med det förslag som röstades ned så sent som i februari. Den nya lagen kommer att omfatta de företag som har en omsättning över 450 miljoner euro (150 miljoner euro i tidigare förslag) och mer än 1 000 anställda (500 anställda i i tidigare förslag).

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se