road with time
10.05.2024

När omfattas företaget av kravet på hållbarhetsrapportering?

Artiklar
ESG

Börsnotering och tröskelvärden för intäkter, balansomslutning och antal anställda avgör när företaget omfattas av rapporteringskraven enligt CSRD (hållbarhetsdirektivet) och tillhörande ESRS-standarder. Regeringen föreslog den 27 mars 2024 nya regler om hållbarhetsrapportering (Prop. 2023/24:124). Följande företag kommer att omfattas av kraven för hållbarhetsrapportering framöver:

plante som vokser
19.03.2024

CSDDD har röstats igenom – men slutliga versionen bantades kraftigt

ESG
Nyheter

EU:s medlemsstater kunde till slut komma överens om ett slutligt förslag gällande CSDDD, trots att de bara för ett par veckor sedan röstade ned det tidigare utkastet. Kraven omfattar dock enligt det klubbade förslaget långt färre företag än vad som tidigare var tanken.

miljø
15.01.2024

Taxonomiförordningen

Artiklar
ESG

För att uppfylla EU:s klimat- och energimål för 2030 och nå målen för den europeiska gröna given är det avgörande att EU riktar investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. För att uppnå detta behövs ett gemensamt språk och en klar definition av vad som är ”hållbart”. Detta är anledningen till att handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt uppmanade till skapandet av ett gemensamt klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter, kallat ”EU-taxonomin”.

bærekraftsrapportering
15.01.2024

Hållbarhetsrapportering och regelverk

Artiklar
ESG

Hållbarhetsrapportering är inte ett rutinmässigt arbete eller enbart en fråga om att följa regler. Syftet med rapporteringen är att få, analysera och tolka data om hur hållbart ett företag är, så att interna och externa intressenter kan fatta välgrundade beslut.

ESG
11.01.2024

ESRS-standarder

Artiklar
ESG

Företag som omfattas av CSRD kommer att behöva rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). ESRS-standarderna täcker hela hållbarhetsområdet relaterat till ämnena miljö (E), social (S) och styrning (G), samt allmänna redovisningsprinciper. Företag som ska följa CSRD måste också följa ESRS i sin hållbarhetsrapportering.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se