Skapad : 10.05.2024 | Senast uppdaterad : 10.05.2024

När omfattas företaget av kravet på hållbarhetsrapportering?

Artiklar ESGBörsnotering och tröskelvärden för intäkter, balansomslutning och antal anställda avgör när företaget omfattas av rapporteringskraven enligt CSRD (hållbarhetsdirektivet) och tillhörande ESRS-standarder. Regeringen föreslog den 27 mars 2024 nya regler om hållbarhetsrapportering (Prop. 2023/24:124). Följande företag kommer att omfattas av kraven för hållbarhetsrapportering framöver:

Följande företag kommer att omfattas av kraven för hållbarhetsrapportering framöver:

Räkenskapsåret 2024 (rapportering 2025)

Stora börsnoterade bolag av allmänt intresse med fler än 500 anställda med brutet räkenskapsår som börjar 1 juli eller senare rapporterar första gången för räkenskapsåret 2024/2025.

 

Räkenskapsåret 2025 (rapportering 2026)

Stora bolag av allmänt intresse med vanligt kalenderår som uppfyller mer än ett av följande villkor:

 • Anställda i bolaget: med fler än 500,
 • Balansomslutning på mer än 280 miljoner kronor
 • Försäljningsintäkter på mer än 550 miljoner kronor

 

Stora bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

 • Anställda i bolaget: mer än 250,
 • Balansomslutning: mer än 280 miljoner kronor,
 • Nettoomsättning: mer än 550 miljoner kronor.

 

Räkenskapsåret 2026 (rapportering 2027)

För noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt vissa försäkringsföretag. Möjlighet att skjuta upp rapporteringen till räkenskapsår 2028 finns för dessa.

 

Räkenskapsåret 2028 (rapportering 2029)

Företag från tredje land

 

Företagskategorier och företagsformer

I december 2023 antogs ändringar i kategoriseringen av företag och koncerner i EU:s redovisningsdirektiv för att ta hänsyn till inflation.

De nya nivåerna föreslås bli följande:

Stora företag/koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:

 • Anställda i bolaget: mer än 250,
 • Balansomslutning: mer än 280 miljoner kronor,
 • Nettoomsättning: mer än 550 miljoner kronor.

 

Små/medelstora företag/koncerner som är börsnoterade och som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

 • Anställda i bolaget: mer än 10,
 • Balansomslutning: mer än 5 miljoner kronor,
 • Nettoomsättning: mer än 10 miljoner kronor.

Cirka 4 100 svenska företag kommer att omfattas av de nya reglerna.

Hjälpverktyg

I dib hittar du alla ESRS-standarder och mer information om ESG/ hållbarhetsrapportering. Du får också tillgång till EU-föreskrifter samt användbara verktyg.

Läs mer om ESG-modulen eller anmäl ditt intresse här.

 

 

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se