IPCO logo
08.11.2023

”Vi kände att vi kan spara både tid och pengar genom att använda dib”

IFRS
Kundcase

Under hösten 2023 kom vi på DIB i kontakt med IPCO AB, ett bolag inom Wallenbergkoncernen som redovisar enligt IFRS.
Vi på DIB vet att IFRS-rapporteringen är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi var därför nyfikna på att höra hur deras arbetssätt ser ut och vad de upplever som tidsödande moment.

02.11.2022

Så var Cinis Fertilizers övergång till IFRS

Artiklar
IFRS
Kundcase

I samband med Cinis Fertilizer AB:s planerade IPO, beslutades att företaget skulle gå över till att rapportera enligt IFRS. Företagets CFO, Henrik Andersson, passade då på att skaffa dib – ett användarvänligt kunskapsverktyg inom IFRS, speciellt anpassat för svenska företag.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se